Nowości
 
Darowizna
Wesprzyj nas w realizacji założnych celów i przekaż darowiznę. To dzięki także Twojej wspaniałomyślności misja Fundacji Valere Vita będzie dalej kontynuowana. Z góry dziękujemy za każdy wkład umożliwiający prowadzenie działań na rzecz profilaktyki i leczenia otyłości i chorób dietozależnych.

Dane do przelewów tradycyjnych:
Odbiorca:
Fundacja Valere Vita
ul. Jaśminowa 1/1
20-258 Turka
Nr rachunku:
PL84 1140 2004 0000 3102 7589 3380
mBank
W tytule przelewu proszę wpisać "Darowizna na cel ochrony i promocji zdrowia"

Możesz nas także wspomóc polecając nasze usługi z zakresu dietetyki i pośrednictwa finansowego. Prowadząc działalność w tym zakresie fundacja cały swój dochód przeznacza na realizację celów statutowych.

Siedziba:
Fundacja Valere Vita
Jaśminowa 1/1
20-258 Turka

KRS: 0000580586
REGON: 362733370
NIP: 7133090365

Kontakt:
Fundacja Valere Vita
tel. (+48) 513-434-437
e-mail: fundacja@valerevita.pl

Adres do korespondencji:
ul. Spadochroniarzy 1/44
21-040 Świdnik

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę darowizny można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym do Urzędu Skarbowego. Kwota do odliczenia nie może być wyższa niż 6% dochodu. Darowizna powinna zostać przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy (m.in. na cel ochrony i promocji zdrowia).

Dokonując przelewu akceptujesz naszą politykę bezpieczeństwa oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przelewie bankowym (w związku z przekazaniem darowizny na rzecz Fundacji Valere Vita) przez Fundację Valere Vita z siedzibą w Turce, w celach realizacji działalności statutowej Fundacji Valere Vita, prowadzenia rozliczeń, sprawozdawczości, marketingu własnych produktów i usług, a także w celach statystycznych i archiwalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2014.1182 z późn. zm.).

Informujemy, że:

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności statutowej i realizacji Państwa darowizn na rzecz Fundacji Valere Vita w naszym serwisie.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Valere Vita z siedzibą w Turce (ul. Jaśminowa 1/1; 20-258 Turka). Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacja@valerevita.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji działalności statutowej Fundacji Valere Vita, prowadzenia rozliczeń, sprawozdawczości, marketingu własnych produktów i usług, a także w celach statystycznych i archiwalnych.
4. Pani/Pana dane mogą zostać udostępniane innym podmiotom współpracującym z administratorem danych w celach realizacji działalności statutowej Fundacji Valere Vita, prowadzenia rozliczeń, sprawozdawczości, marketingu własnych produktów i usług, a także w celach statystycznych i archiwalnych.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1182 z późn. zm), Darczyńca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 


Copyright (c)2015 Fundacja Valere Vita